Pupprijs, werkwijze en begeleiding

Wat kost een Australian Cobberdog-pup?

De prijs van een zuivere, MDBA geregistreerde Australian Cobberdog-pup, die niet als ouderdier zal worden ingezet, ligt in Nederland tussen de € 2500 en € 3000. Per pup wordt 21% BTW afgedragen.

De pupprijs hangt o.a. ook af van de generatie van de pup. De F1tjes zijn goedkoper dan de hogere generaties. 

De generaties van de ouders kun je vinden op de stambomen links bovenaan. Onder de naam van het ouderdier (parent) bij BREED staat een F met een cijfer. Dat cijfer geeft aan hoe hoog of laag jouw pup in het generatieschema zal zijn. De pup krijgt namelijk altijd een Fje hoger dan de laagste F van een van de ouders.

Dus is de laagste ouder bijvoorbeeld een infusion, die we nodig hebben voor nieuw bloed om inteelt te voorkomen, dan krijgen de pups een F1 op hun stamboom. Is de laagste ouder een F1, dan worden de pups F2 Australian Cobberdogs.

Staat er geen F met cijfer, zoals in 2 van de drie voorbeelden hieronder, dan zijn de ouders pure breed Australian Cobberdogs. Dat bepaald dus in grote lijnen, o.a. de prijs. Niet onverstandig dus om naar de Fjes van de ouders te vragen i.v.m. de prijs. 

Omdat de Australian Cobberdog een rashond is in ontwikkeling, kun je vanaf F2 gaan rekenen op de normale prijs van € 3000. 

 

Om nieuwe bloed te vergaren worden er vaak infusions gedaan. De MDBA heeft daarvoor weer nieuwe regels. Goed om aan te kaarten in een kennismakingsgesprek.

Daarnaast moet u goed doorvragen over de organisatie waarbij de fokker staat ingeschreven. Want wat hierboven staat geldt natuurlijk alleen voor echte Australian Cobberdogs. 

EEN ECHTE AUSTRALIAN COBBERDOG STAAT UITSLUITEND EN ALLEEN INGESCHREVEN BIJ DE MDBA.

Staat de fokker waarbij een pup wilt kopen daar niet ingeschreven dan krijgt u geen echte Australian Cobberdog pup. 

De prijs van pups die naar het buitenland vertrekken:  

In het buitenland liggen de prijzen voor een MDBA geregistreerde Australian Cobberdog-pup veel hoger, omdat de prijsverhoudingen en regels daar anders zijn.

Wanneer een pup tot 16 weken blijft, omdat pup naar het buitenland vertrekt, dan blijft een pup dus 2 maanden langer bij ons. Daar komt veel bij kijken, waardoor de pup die naar het buitenland vertrekt duurder is i.v.m. de te maken kosten die per pup steeds nader worden begroot:

 1. 3 extra vaccins, waaronder rabies.
 2. Extra ontworming.
 3. Training totaan het einde van de tweede socialisatieperiode.
 4. Extra input.
 5. Prijs € 350   
Prijs ouderdieren of ook wel fokhonden genoemd:

Ouderdieren waarmee voortgeplant mag worden hebben een heel andere waarde, maar die is alleen van toepassing voor professionals die dit ras voortzetten.

Wijzigingen m.b.t. de pupovereenkomst!

Na 15 jaar fokkerservaring, heb ik een ander inzicht gekregen m.b.t. het plaatsen van een pup met een koopcontract. Ik heb die inzichten inmiddels toegepast bij de gezinnen waar de pups uit mijn nestje 2021 zijn geplaatst. Dat is voor alle partijen heel goed verlopen. Het heeft mij en de nieuwe pupbaasjes veel vertrouwen en zekerheid gegeven. De basis voor gezond opgroeiende pups is daarmee nog beter gelegd en in beeld gebracht.

Wat is er veranderd?

Als fokker wil je een bepaalde bloedlijn van een ras voortzetten. Uit een nest selecteer je slechts de fokprospects voor jezelf en worden de overige dieren verkocht. Dat laatste doe ik tegewoordig anders.

De gezinnen die in aanmerking komen voor een pup, kopen de pup vanaf heden niet meer direct als voor de wet zijnde een product, maar betalen een borg van de hoogte van de pupprijs voor de periode van een drie maanden. Als alles goed verloopt en de pups zoals verwacht in goede handen blijken te zijn, worden de intentieverklaringen omgezet in koopcontracten.

Zodra de intentieverklaring is overgegaan in de koopovereenkomst ontvangen de baasjes de  alle documentatie van de ouderdieren in een mapje. Deze informatie kan (voor die tijd) ten aller tijden worden ingezien. De paspoorten hebben zij natuurlijk wel direct gekregen voor eventuele dierenartsbezoeken. De stamboom van de pup ontvangen de pupbaasjes zodra die er is. Stambomen pup worden binnen 6 maanden aangevraagd bij de MDBA. Over het algemeen komen die binnen een jaar. Mede ook omdat we binnen een jaar met de baasjes nog bekijken welke honden door gaan als fokprospect, mochten zij mee willen werken aan het voortzetten van dit nieuwe ras in ontwikkeling. Als je de stamboom eerder geeft dan staat er al `NOT FOR BREEDING` op de stamboom. Wij geven nieuwe pupbaasjes de tijd om binnen een jaar aan te geven of ze willen meewerken aan voortzetting van mooie bloedlijnen. Als dat zo is betalen die mensen het resterende deel van de prijs van een fokhond. 

Dit is in het verleden ook weleens fout gegaan. Die mensen betaalden de fokhond uiteindelijk niet, kwamen geen enkele afspraak na en hadden al wel de stamboom waar destijds nog niet `Not for breeding` op stond. Een rechter biedt dan geen uitkomst. Vandaar dat wij nu alles tot in de puntjes contractueel vastleggen. Tegenwoordig en sindsdien wordt er bij het aanvragen van de stambomen direct opgegeven of een hond een `breeding prospect` is of niet, hetgeen wordt vastgelegd op de stambomen.

Ook komt het wel eens voor dat een hond door onvoorziene omstandigheden terug komt bij de fokker. In dat geval kan de fokker dan nog bekijken of de hond als fokhond kan worden ingezet en staat er niet `not for breeding` op de stamboom.

Zo werkt het:

Als u goed heeft nagedacht over de aanschaf van een Australian Cobberdog-pup van Morrowland kunt u zich aanmelden voor een nest wat in de planning staat op de homepage.

Wij geven ook een keer per jaar, vaak tijdens een seizoenswandeling, mensen de gelegenheid om ons, onze honden en honden eigenaren te leren kennen. Dit geeft u tevens de gelegenheid om te bezien of u allergisch reageert op een Australian Cobberdog en of u het u een mooie, lieve hond lijkt.

Als u zich heeft aangemeld voor een pup stuur ik u het inschrijfformulier per mail toe. Deze vult u in en stuurt u naar mij terug. Daarna bel ik u voor een eerste kennismakingsgesprek en spreken we af wanneer we elkaar gaan ontmoeten. Alle wachtenden op een pup van een aangekondigd nestje houd ik vervolgens op de hoogte in de appgroep van de ontwikkelingen m.b.t. de paring, bevalling, nestinspecties, ontwikkelingen van de pups etc. 

Begeleiding

Dan is het eindelijk zover! Pup mag mee naar huis en wij nemen afscheid van de pups en hun nieuwe baasjes. Daar komt nogal wat bij kijken en natuurlijk heeft u vragen. U krijgt van ons daarom allerlei informatie mee. Indien nodig en bij twijfel, overleg ik plaatsing en match met een gedragsdeskundige. Puppy matching doen wij sowieso bij puppen die geplaatst worden als therapie-, hulphond. Bij ons volgende nestje gaan wij dit ook doen als pup geplaatst wordt bij gezinnen met kinderen met gedrags-, en achterstandsproblemen of gezinnen met meerdere kleine, opgroeiende kinderen. Daar plaatsen we liever een dappere en zelfverzekerde pup die goed tegen de gezinsdrukte kan.

Wij hopen u vertrouwd te maken met de opvoeding en training van uw pup en maken (weloverwogen) de match tussen pup en gezin. In mijn boek over de Australian Cobberdog kunt u uiteraard alle informatie vinden die u wilt weten.  Daarnaast proberen wij zoveel mogelijk ondersteunende tips and trics mee te geven via de nest app.

Onderwerpen die o.a. worden behandeld:
 • Socialisatie
 • Mensen (baby`s in de kinderstoel, spelende kleuters, invalide mensen)
 • Dieren (socialiseren)
 • Verzorging
 • Gewenning, eet-, en slaappatroon de eerste twee weken thuis
 • Spelen
 • Alleen zijn
 • Zindelijkheid
 • Honden en kinderen
 • Voeding
Heeft u nog vragen? Mail mij dan even via het contactformulier.