In de media!

LICG wat is het precies?

21-04-2023 

Vandaag las ik op de site van de LICG (over houden van huisdieren) het advies wat zij mensen geven bij het aanschaffen van een pup. Ik kan niet goed vinden op hun website wat voor een autoriteit het nou eigenlijk is en of het eigenlijk wel een autoriteit is. 

Ik kreeg veel vraagtekens bij het gedateerde advies over o.a. waar je op moet letten bij de aanschaf van een pup. Best dilettantisch vond ik het hier en daar. 

Wat me ook opviel was, dat de LICG op de ene bladzijde wel achter Nederlandse wetgeving staat en op de andere weer niet. 

Enerzijds moet je erkend zijn als fokker en iets verder naar beneden scrollend zijn ze negatief over Nederlandse kwalificaties. Ze geven aan dat dit een onduidelijk verhaal is.

Hieronder staat wat de RVO (gelukkig) correct zegt over de erkende opleidingen over het beroepsmatig houden van dieren (daar hoort fokken bij) in Nederland.

Een bewijs van vakbekwaamheid:

Een certificaat of diploma van een erkende onderwijsinstelling geldt als bewijs van vakbekwaamheid. De onderwijsinstelling moet erkend zijn door de Wet Educatie en beroepsonderwijs. Op zo’n diploma of certificaat moet staan voor welke diergroepen u examen deed.

Het erkende bewijs van vakbekwaamheid op basis van het Honden- en kattenbesluit 1999 (zoals dat gold vóór 1 juli 2014) geldt als bewijs van vakbekwaamheid voor honden en katten.

Diploma’s en certificaten van vóór 1 juli 2014 gelden niet als bewijs van vakbekwaamheid voor de diergroepen vogels, herpeten, vissen en overige zoogdieren.

Lees bij Linke 1. (die je brengt naar de uitleg van de  RVO) alles over het bedrijfsmatig houden van huisdieren en de regelgeving daarover. Daar lees je ook hoe je in Nederland een “erkende fokker” kan herkennen. Bij Linkje 2. lees je wat de LICG daarover schrijft.

LINK 1. RVO over het in Nederland Bedrijfsmatig houden van dieren 

LINK 2. LICG negatief over erkende fokkers en kwalificaties!

Stambomen

De LICG schrijft ook op hun website dat andere stambomen als die afkomstig zijn van de Raad van Beheer niet officieel zijn. Dat is feitelijk onjuist. Een hond kan in een raserkenningsproces zitten in het land van herkomst. Pas daarna komt het ras bij de FCI. Dat heeft voor de Jack Russell bijna 20 jaar geduurd. Die is pas in 2017 erkend door de FCI. Al die jaren daarvoor uitsluitend in zijn land van herkomst.

De MDBA in Australia is eenzelfde organisatie als de particuliere Raad van Beheer in Nederland. 

De MDBA geeft Australische stambomen af voor alle officiele rassen, ook voor de Australian Cobberdog, een erkende rashond (aldaar) in ontwikkeling. In de toekomst zal de Australian Cobberdog, net als de Jack Russell, dan ook bij de FCI worden erkend.


In de media bij het jeugdjournaal:

28-08-2019

Vandaag kreeg ik vragen over hypoallergene honden en dan met name over het ras de Australian Labradoodle, n.a.v. een bericht in het jeugdjournaal. Ondanks dat ik dat ras niet voortbreng (ik werk met de Australian Cobberdog die ook hypoallergeen is) wil ik hier toch graag enige uitleg over geven en op reageren. Bekijk eerst het filmpje van het jeugdjournaal door op de volgende link te klikken: https://www.youtube.com/watch?v=xKIC2Lz6BHc

Wat is hypoallergeen eigenlijk?

Hypoallergeen betekent minder of weinig allergeen.

De Australian Cobberdog bijvoorbeeld, is de afgelopen 30 jaar gecreëerd juist op die eigenschappen, zodat allergische mensen met een hulpvraag toch kans kunnen hebben op een geleidehond. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat iedereen er dan tegen kan. Allergieën zijn namelijk complex. Om die reden raden wij ook altijd aan eerst de allegien te testen alvorens men een Australian Cobberdog koopt. In mijn voorronden tot de aankoop van een pup is dat een vereiste bij mensen die allergisch zijn voor honden, in belang van mens en dier.

Verharen:

Een hypoallergene hond verliest geen haren in huis, maar moet wel wekelijks geborsteld worden om de dode haren te verwijderen. Daarvoor wordt een speciale borstel gehanteerd. Daar is niets zieligs aan en het is zeker geen reden om deze honden dan maar niet meer te fokken. Ik heb al jaren gezonde honden die het fijn vinden om geborsteld te worden.

Likken, speeksel en huidschilfers:

  1. Omdat een hypoallergene hond geen haren verliest, maar wel wekelijks lekker geborsteld moet worden, heeft de hond, ook in aanleg, minder tot geen huidschilfers. Dat is eigenlijk een vaststaand feit en geen bewering. Juist daarom reageren allergische mensen positief op hypoallergene honden.
  2. Bij de meeste mensen (niet bij iedereen, omdat het hypoallergene honden zijn en dus minder reacties veroorzaken) is er heel vaak geen/bijna nooit een reactie door likken. Ook dat is een vaststaand feit.

In he jeugdjournaal wordt door een dierenarts beweert dat er geen hypoallergene honden zouden bestaan en dat niet verharende vachten zielig zouden zijn voor de honden. Ze zouden daarom maar niet gefokt moeten worden. Wat een baarlijke onzin!!! Ik heb wel vier dierenartsen voor mijn honden die dat nog nooit over dit ras hebben gezegd. Er zijn heel veel honden (ongeveer 13 rassen) die niet ruien en hypoallergeen zijn, waaronder: de Schotse Deerhound, Poedel, Chineese Naakthond, Havanezer, Maltezer, Bishon Frise, Shih Tzu, Basenji, Yorkshire Terrier, Airedale Terrier, Bouvier, Schnauzer, Bedlington Terrier, Lasa Apso. Al deze rassen zouden zielig zijn en dus niet meer mogen worden voortgebracht. Allemaal mooie en gezonde honden die voor minder allergische reacties zorgen en waarvan dit algemeen bekend en bewezen is.

Penicilline bijvoorbeeld, is natuurlijk geen hond, maar een middel dat tegen infecties werkt en helpt bij veel mensen. Toch zijn er ook mensen die bijvoorbeeld niet tegen penicilline kunnen. Dat wil niet zeggen dat we dit medicijn dan maar uit de handel moeten gaan nemen, terwijl er heel veel mensen wel baat bij hebben.

Er zijn heeeel veel mensen die niet allergisch reageren op hypoallergene honden en al jaren veel plezier beleven aan een hond.

Als hondenkenner van de Australian Cobberdog ben ik al bijna 15 jaar werkzaam. Ik heb bij allergische mensen nog nooit een reactie meegemaakt. In die periode is er wel TWEE keer een pup teruggebracht binnen een paar dagen i.v.m. allergische reacties. Maar, dat waren twee keer mensen waar ik mijn bedenkingen al bij had op voorhand. Ik dacht stiekem, zouden die vannacht op gaan staan als de pup huilt? Als ouder weet je ongeveer hoe een kind kan reageren op welke dieren. ls het dan ineens heeeel heftig bij een hypoallergene Australian Cobberdog, dan weet je eigenlijk al dat er meer aan de hand is. Een pup in huis nemen viel zwaarder dan gedacht, is mijn mening. Dan maakt de pup wel een valse start en de kinderen zijn in tranen. Ongelooflijke domme actie van onnadenkende mensen.

Terug naar het filmpje

Even iets totaal anders, een cavia die niet tegen stress kan en een gewoontediertje is dat snel schrikt, maar ook een jonge hond, horen natuurlijk niet op een skateboard te worden vervoerd. Honden die overprikkeld raken of aan stress lijden kunnen immers huidproblemen ontwikkelen. De lipide vachtlaag kan ook worden aangetast door veel wassen met agressieve shampoo. In dat geval is de hond dan niet meer hypoallergeen en kunnen er huidschilfers ontstaan. Hoe je met de hond omgaat is dus heel belangrijk om de hond gezond en hypoallergeen te houden.

Ook de cavia kan huidproblemen en haaruitval krijgen door stress. Niet op een skateboard zetten, zou ik zeggen, Zo kan men voor de kinderen en voor het beestje ellende en overplaatsing voorkomen.

Ik ben van mening dat sommige mensen niet goed nadenken over de aanschaf van een dier en er vaak niet goed mee omgaan.


Campagne commercial tegen hondenpoep in Venray

In het filmpje hieronder zie je Eva met haar baasje. Ze heeft een lage stem op de commercial, maar is toch echt een dame. Ze is heel goed opgevoed en kan ook heel veel. Ze kan bijvoorbeeld kleuren herkennen en sorteren, ze kan opruimen op commando (op naam van kleur) en ze kan behoorlijk goed assisteren.


Zijn een bastaard en een kruising gezonder dan een rashond?

kruising, bastaard en rashond:

Om deze vraag te kunnen beantwoorden moeten we eerst weten wat de verschillen zijn en waar ze vandaan komen, ook al kunnen ze allemaal even lief, mooi en gezond zijn en kunnen ze allemaal een enorme verrijking van ons leven worden.

Wat is een kruising/crossbreed?

Een kruising is een hond voortgekomen uit verschillende rashonden, u leest het goed rashonden. Juist die exemplaren waarvan de laatste jaren wordt gezegd dat ze ongezonder zouden zijn dan kruisingen. Van kruisingen weten we echter vaak niet hoe het erfelijk matriaal eruit ziet, tenzij deze kruisingen staan ingeschreven in een database en er controle is op het voortbreng-beleid. Zolang we niet weten waar de ouderdieren vandaan kwamen, hoe het DNA-profiel eruit ziet, of de ouderdieren getest zijn op: erfelijke andoeningen en vooral niet onbelangrijk, of en hoe er geselecteerd werd op bijzondere en goede karaktereigenschappen, kun je vast en zeker niet stellen dat een kruising gezonder is dan een rashond. De kruising kan immers een ongecontroleerd exemplaar zijn dat voort kan komen uit de RASHOND. Om vast te stellen of deze hond gezonder zou zijn dan de rashond, moet je natuurlijk eerst weten over welke ouderdieren (van deze kruising) we het dan eigenlijk hebben en of ze gezond waren. Heel veel rashonden worden immers afgekeurd voor voortbrenging van een genenpopulatie.

Wat is een bastaard?

Een bastaard is een hond voortgekomen uit meerdere kruisingen of onbekende rashonden. Net als bij de kruising is de bastaard niet selectief geselecteerd op bepaalde kwaliteiten, gezondheid en specifieke karaktereigenschappen. Of ze daarom juist gezonder zouden zijn dan rashonden en minder gevoelig voor erfelijke aandoeningen is nog maar de vraag en hangt af van de kruisingen en honden die in het genetisch materiaal zijn verweven. Omdat we dat niet kunnen weten bij een bastaard i.v.m. het feit dat er geen database van is, weten we dus ook niet of deze gezonder is dan een rashond. Hij komt er immers gedeeltelijk uit voort en er is geen controle geweest op het voortbrengingsbeleid van de ouderdieren.

Wat is een rashond?

Een rashond is een hond die voortkomt uit ouderdieren met een ras historie die rijk is aan informatie over afkomst en voortbrengingsbeleid. Een rashond is altijd een groep honden met in uiterlijk en gedrag overeenkomstige eigenschappen. Een hondenras komt tot stand doordat mensen door de jaren heen selectief op bepaalde kenmerken fokken, oftewel domesticatie. Het eerste gedomesticeerde dier was de hond. Er was dus niet zomaar opeens een herder, een poedel of een Spaanse Waterhond. Nee, daar gingen jarenlange infusies aan vooraf. Zodra deze exemplaren kunnen worden ingeschreven bij de FCI, nadat ze zijn voorgedragen voor raserkenning of ingeschreven staan bij een organisatie, spreken we van een rashond of een rashond in ontwikkeling, zoals de Australian Cobberdog. Rashonden waarmee wordt gewerkt moeten in tegenstelling tot de ongecontroleerde bastaard en kruising/crossbreed allerlei gezondheidsonderzoeken ondergaan voordat ermee mag worden voortgeplant.

Conclusie:

Je kan niet met zekerheid vaststellen of het ene dier gezonder is dan het andere dier, zonder dat er controle op de voortplanting is geweest. De reden dat men denkt dat een bastaard of onbekende kruising gezonder is, is omdat hierover geen aantallen en gegevens bekend zijn omdat dit nergens is vastgelegd en omdat men denkt dat de genenpool ruimer zou zijn. Dat hoeft natuurlijk helemaal niet. Dat hangt voornamelijk af van de ouderdieren waarover bij de bastaard en de niet geregistreerde kruising vaak niets bekend is. Om een gezonde hond te kunnen aanschaffen moet je dus niet naar de naam van de hond kijken of naar de categorie waarin de hond is onderverdeeld, maar naar de wijze waarop de hond is gefokt en naar de gezondheidsonderzoeken van zowel de pup als de ouderdieren. Heb je die niet, dan kun je niet met zekerheid vaststellen of je hond minder kans heeft om een erfelijke aandoening te krijgen. Kies vooral geen hond waarvan je de herkomst niet weet en kies een fokker die de genoemde zaken kan laten zien.

De Raad van Beheer gaat nog een stapje verder en legt uit waarom je beter voor een hond met een stamboom kan kiezen. Als je van nog meer kenners wil weten waarom je beter voor een hond met een stamboom kan kiezen, klik dan op de volgende link voor de uitleg van de Raad van Beheer: Honden met een stamboom

Kunnen ze even gezond, lief, leuk, slim, aanhankelijk, kostbaar en dierbaar zijn? Ja natuurlijk! Alle dieren zijn dat voor mij, ook dat mereltje dat steeds terugkomt om te drinken in mijn tuin.

Kan een hond waarvan de ouderdieren gezond zijn ziek worden? Ja dat is mogelijk. Daarom worden alle geselecteerde fokhonden steeds opnieuw getest. Gelukkig geeft dit de meeste garantie op gezonde nazaten.